MACA JE VIAC AKO ENERGETICKÝ NÁPOJ KTORÝ VÁM DÁVA KRÍDLA.

O NÁS


Extrémy sú vzácne. Férová či neférová firma sú dve krajné polohy jedného z pohľadov na podnikanie. Niečo ako palica na ktorej sa na jednom konci nachádza svetlo a na druhom tma. Akýkoľvek pohyb palicou do jedného, či druhého smeru pohne ako aj svetlom, tak aj tmou. O tom, či hovoríme o slušnosti či neslušnosti, rozhoduje skutočnosť, ku ktorému ideálu sa firma hlási a smeruje.

Kto nie sme

Firma, kde len peniaze sú cieľom. Kde maximalizácia zisku je hlavným cieľom a poskytovaný produkt, či služba sú vedľajšie.

Firma, ktorá sa riadi pravidlo, čo nie je zakázané, je povolené. Legislatíva (ako jedna z najnižších foriem morálky), ktorá je určujúcim rámcom hraníc v podnikaní pre spoločnosť .

Firma, ktorá uspokojuje na prvom mieste (či výhradne) záujmy vlastníkov.

Kto sme

Firma, ktorej hlavným cieľom  je (vzájomný prospech) úžitok pre druhých. Peniaze k tomu slúžia ako jeden z nástrojov. ( Kde peniaze sú len  prostriedkom)
Firma, ktorá sa snaží chovať morálne, tj. nad rámec aktuálne platnej legislatívy. Robí i to, k čomu ju nikto nenúti, pretože to ľudom vo vnútri pripadá správne. Robí druhým to, čo chce, aby robili druhý jej.
Firma, ktorá vníma potreby všetkých, ktorých sa podnikanie dotýka (vlastníci, zákazníci, zamestnanci, partneri, komunity, planéta) a hľadá v rámci svojich možností rovnováhu v ich uspokojovaní. Snaží sa o rovnováhu v záujmoch.

Sme skupina ľudí, ktorú spája snaha vytvoriť a prispieť k zmene toho, ako sa u nás pracuje, podniká, ako sa u nás utvára bežný, ľudský život. Staviame na princípoch slušnosti, slobody a lásky.

„Najväčší strach nemáme z toho, že sme neschopní. Najväčší strach máme z toho, že sme nepremožiteľní. Je to naše svetlo, nie temnota, čo nás najviac desí. Hrou pri stene svetu neposlúžite. Nie je nič osvieteného na tom, keď sa budete krčiť, aby sa ľudia okolo cítili lepšie. Boli sme stvorení, aby sme žiarili. Nie je to len v niekom z nás, je to v nás všetkých. A keď dovolíme nášmu svetlu zažiariť, nevedomky tým dávame možnosť ostatným učiniť to isté.
A keď sa zbavíme vlastného strachu, zbavíme tým navždy strachu aj ostatných.“


- Timo Cruz z filmu Coach Carter


2PEOPLE.SK

Layout Type

Presets Color